Ikke størst men best!

Klubbens forsikringskontakt:

Vibeche Spjeld Møvik
Senior Kunderådgiver
vibeche.spjeld-movik@gjensidige.no
Tlf: 902 96 613
Vågsalm. 3
Postboks 733 Sentrum
5807 Bergen

Safe i COSL er på facebook

 Klikk på logo for å komme til gruppen      

   

 

Nyheter fra Safe.no

Nytt fra Safe klubben februar 2013

13.02.13 - Skrevet av:

Nytt fra Safe klubben februar 2013

 

Fokusområder for oss mot bedriften i år vil være: 

Forsikring.   (hvorfor er den blitt dårligere ?)

Stillingsutvalg   (hvorfor er ikke dette etablert ?)

Hvordan beregnes ansenitet. (hvorfor er det forskjellig praksis)

Bonusordning for alle. Hver stilling er like viktig !

Velferdstilbud. Her må vi få et bedre tilbud og etablert et styre med representanter  fra alle riggene.

Etablere AMU(arbeidsmiljøutvalg).FSAMU på alle rigger !

Prosedyrer på norsk/Evaluering av sjekklister/prosedyrer. Hva gjøres her ?

Arbeid på land i fritiden ?  Avtale ?

Hvis ikke en har skrevet under på en egen avtale skal dette betales med 65% overtid .

Sakene vil bli tatt opp mot bedriften på AU-møte 25 feb

 

Viktig for alle.

Husk å få en skriftlig mail når du skal jobbe overtid offshore eller på land slik at vi kan dokumentere hvis der er feil i forhold til tariffavtalen. Greit å ha dette skriftlig hvis du skal ut på overtid og blir sittende på heliport i flere dager før utreise !

Hvis du har feil på lønninger etc kontakt personalkoordinator. Hvis du ikke når fram  kontakt meg så tar jeg saken videre mot bedriften gjennom AU.

 

Diverse.

Vi har fått en kontorplass på Kokstad som vi vil bruke i forbindelse med utreise. Klubben vil anstrenge seg for å ha representanter på Flesland ved utreise/ innreise fra midten av mars.

Prøver også å få til et besøk på de andre riggene i løpet av året.

Klubben har også hentet inn tilbud på to båtturer som kan bli en realitet hvis bedriften er med å sponse. Disse vil bli fra Bergen medio juni.  Info om dette i mars.

Ellers prøver vi å få til rabattavtaler med forskjellige firma.

 

Du som går på skole kan søke om stipend fra Safe sentralt. Frist 15 februar.

Søknadskjema på SAFE SENTRALT SIN HJEMMESIDE.

 

Husk å sjekke hjemmesiden vår for nyheter.

 

Ikke vær redd for å ta kontakt med klubben hvis du har noe på hjertet !!!

 

 

Vennlig hilsen

Øystein Marås

Safety Leader / Sikkerhetsleder

Klubbleder "SAFE i COSL"

COSL Drilling Europe AS

Tel.         91750563

E-mail.    safe@cosl.no