Ikke størst men best!

Klubbens forsikringskontakt:

Vibeche Spjeld Møvik
Senior Kunderådgiver
vibeche.spjeld-movik@gjensidige.no
Tlf: 902 96 613
Vågsalm. 3
Postboks 733 Sentrum
5807 Bergen

Safe i COSL er på facebook

 Klikk på logo for å komme til gruppen      

   

 

Nyheter fra Safe.no

Nytt fra Safe klubben april 2013

21.05.13 - Skrevet av:

Nytt fra Safe klubben april 2013

 

Klubben har nå passert 140 medlemmer. Gratulerer til alle som bidrar med verving og velkommen til  våre nye medlemmer. Vi har fått kontorplass i  Kokstadveien 38 på Kokstad i samme bygg som Cosl.

 Har sendt ut  diverse effekter til de enkelte riggene. Hvis noen mangler T-skjorte eller genser ta kontakt med tillitsmann som sender meg en oversikt med navn og størrelser.

Det har blitt forandringer når det gjelder vervepremier, sjekk hjemmeside som vil bli oppdatert månedlig.

Trenger flere tillitsmenn og varatillitsmenn. Ta kontakt ved endringer.

Kinaavtalen er under reforhandling.

Årets forhandlinger  starter  21 mai i Stavanger.

Saker som er aktuelle  i årets oppgjør.

Pensjon. DVO. Mekaniker opp i A1 og et eventuelt kronebeløp.

Dvo utvalget:  Område rederi  støtter arbeidet med å få et fagbrev for DVO (dekksarbeider)

Forsikringer.

Foruten de forsikringer som er hjemlet i tariffavtalens bestemmelser så har COSL da følgende forsikringer gjeldende fra og med 01.05.13:

  • Gruppeliv  + barnetillegget på 6,5 G til hvert barn under 20 år                                 
  • Helseforsikring Super                                                
  • Reiseforsikring med ulykke for ansatte/familie
  • Annen sykdom

 

Til orientering er det  fremforhandlet avtale om at de ulike forsikringer ikke vil bli samordnet, noe som betyr at Cosl sine forsikringer kommer i tillegg til de forsikringer som allerede er hjemlet i tariffavtalens bestemmelser.

Husk: 

Alle vil være inkludert i forsikringen fra startdato såfremt de er 100 prosent arbeidsdyktige.

Nyansatte er med fra dag 1. Ansatte som har kjent sykdom/symptomer på etableringstidspunkt/ansettelsestidspunkt OG som blir ufør av dette innen to år vil ikke få dekning for den kjente lidelsen. Alle andre ukjente sykdommer som oppstår vil være dekket.

NB: Vi vil i årets lønnsoppgjør samarbeide med IE.

 

Har en spørsmål om diverse ikke vær redd for å ta kontakt på mail eller telefon.

 

Mvh

 

Øystein Marås

Leder Safe i Cosl