Ikke størst men best!

Klubbens forsikringskontakt:

Vibeche Spjeld Møvik
Senior Kunderådgiver
vibeche.spjeld-movik@gjensidige.no
Tlf: 902 96 613
Vågsalm. 3
Postboks 733 Sentrum
5807 Bergen

Safe i COSL er på facebook

 Klikk på logo for å komme til gruppen      

   

 

Nyheter fra Safe.no

Nytt fra Safe klubben mai 2013

21.05.13 - Skrevet av:

Søvnforsker: - Nattskift i Nordsjøen er selvsagt IKKE uproblematisk

29.05.13 av Kjell Terje Skrunes
Mange sokkelarbeidere har reagert på ” nyheten” om at forskning ved Universitetet i Bergen fastslår at det er uproblemmatisk å jobbe nattskift i Nordsjøen. – Selvsagt forholder det seg ikke slik, sier postdoktor Siri Waage som står bak forskningen.

”Nattskift uproblematisk i Nordsjøen” var tittelen DN.no valgte på en NTB-sak som også ble gjengitt i en rekke andre aviser og nettsteder. I artikkelen framgikk det også at ”Nordsjøarbeidere som veksler mellom nattarbeid og dagarbeid sover like godt og har like god helse som dagskiftarbeidere”.

- Jeg har aldri verken sagt eller skrevet at arbeid på natt er uproblematisk. Det er tvert om mye forskning som dokumenterer at å jobbe på natt er belastende og kan gi både søvnproblemer, tretthet og for noen helseskader. Og selvsagt gjelder det også for folk som jobber på sokkelen, sier Waage.

Waage er tilknyttet Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved UiB og Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer ved Haukeland Universitetssykehus.

– Det kunne like gjerne stått at min studie viser at alle, både folk på svingskift og de som bare jobber dagskift, sover like dårlig. Og det er kanskje dette som var mest overraskende i mitt materiale, at de to gruppene kom ut så likt. Altså at begge grupper rapporterte omtrent likt - flere søvnvansker i slutten av en 14 dagers periode enn ved starten.

Gruppene i vår studie er små, og en hypotese er at vi ville sett flere forskjeller på søvnproblemer og tretthet mellom de to gruppene dersom studiepopulasjonen hadde vært større. Men til tross for små forskjeller indikerer denne studien at 12 timers arbeidsdag over to uker gir søvnproblemer, uansett skiftordning, framholder Waage.

Foto: Jan Kåre Wilhelmsen, UiB

Hun påpeker at det er store individuelle forskjeller i toleranse til skiftarbeid, noen håndterer endringer i døgnrytme bedre enn andre.

– Men også min forskning viser at det er verre å jobbe på natt enn på dag, og det er helt klart problematisk å jobbe nattskift, også i Nordsjøen - selvsagt er det det, understreker Waage.