Ikke størst men best!

Klubbens forsikringskontakt:

Vibeche Spjeld Møvik
Senior Kunderådgiver
vibeche.spjeld-movik@gjensidige.no
Tlf: 902 96 613
Vågsalm. 3
Postboks 733 Sentrum
5807 Bergen

Safe i COSL er på facebook

 Klikk på logo for å komme til gruppen      

   

 

Nyheter fra Safe.no

Husk frist for utdanningsstøtte

15.08.13 - Skrevet av:

Husk frist for utdanningsstøtte

 
Søknadsfristen for støtte til videreutdanning fra SAFEs utdanningsfond er 15. september. Medlemmer som videreutdanner seg må overholde fristen for å være med i tildelingene i høstsemesteret.

SAFE Utdanningsfond har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer som er berettiget til å søke i henhold til vedtatte retningslinjer. Fondet yter støtte både til helårsstudium og utdanning av kortere varighet.

Regler og søknadsskjema finner du HER