Ikke størst men best!

Klubbens forsikringskontakt:

Vibeche Spjeld Møvik
Senior Kunderådgiver
vibeche.spjeld-movik@gjensidige.no
Tlf: 902 96 613
Vågsalm. 3
Postboks 733 Sentrum
5807 Bergen

Safe i COSL er på facebook

 Klikk på logo for å komme til gruppen      

   

 

Nyheter fra Safe.no

Nytt fra Safe klubben august 2013

15.08.13 - Skrevet av:

 

Hei alle sammen.

Status på medlemer pr.dd.er 153 medlemmer

 

Lønnsoppgjør for inviduelle vil bli avgjort i nermeste fremtid. Ramme for oppgjøret må godkjennes av Cosl i Kina først. Kommer med info så snart forhandlinger startes.Styret i Safe i Cosl har valgt Planner Øystein Sulen og Driller Ragnvald Valle for å ivareta krav for individuelt avlønnede medlemmer i klubben. Dersom det er innspill  så send det på mail.

Verving: Cosl har over 100 uorganiserte arbeidstagere, Safe klubben ønsker disse velkommen inn i felleskapet. Safeklubben vil premiere de 3 beste ververne i perioden fra 20 aug 2013 til 1 jan 2014. IPONE 5 eller SAMSUNG i første premie. Ved likt antall vil det bli loddtrekning. Når du har vervet en person sender du en mail til Safe@cosl.no. Informasjon  om kampanjen vil bli utlagt på hjemmesiden.

Safe mangler fremdeles tilittsmenn på noen skift, se egen oversikt i menyen på hjemmesiden.

Safe i COSL har signert en avtale om samarbeid med IE lokalt. avtalen ble godkjent av Safe klubben på siste styremøte.

Klubbene skal i fellesskap signere protokoller innen følgende områder:

  • Forsikring
  • Kompetansepool
  • Vernetjenesten
  • Lærlinger
  • Utenlandsavtaler
  • Skattemessige forhold
  • Pensjon.
  • Individuelt avlønnede.
  • Andre saker hvor vi har felles interesser som velferd, AU etc.

Samarbeidsavtalen er opprettet for å kunne få en større slagkraft mot bedriften på saker som vi har felles syn på.

Når det gjelder VO arbeid vil det bli signert en avtale  mellom fagforeningene og bedriften i nermeste fremtid som ikke gir rom for diskusjon.

Husk fotokonkuransen på hjemmesiden.

 

Har en inspill.Ikke vær redd for å ta kontakt !

Forsatt god sommer !

 

Mvh

Øystein Marås
Klubbleder Safe i Cosl
Tlf 48257291