Ikke størst men best!

Klubbens forsikringskontakt:

Vibeche Spjeld Møvik
Senior Kunderådgiver
vibeche.spjeld-movik@gjensidige.no
Tlf: 902 96 613
Vågsalm. 3
Postboks 733 Sentrum
5807 Bergen

Safe i COSL er på facebook

 Klikk på logo for å komme til gruppen      

   

 

Nyheter fra Safe.no

Nytt fra safe klubben november 2013

24.11.13 - Skrevet av: Øystein Marås

Nytt fra safe klubben november 2013

 

Styremøte vil bli avholt 17-18 desember på Park Hotell Voss

saker:

  • Handlingsplan 2014
  • Saker fra landsmøte
  • Lønnsoppgjør 2014
  • Profilering
  • Program for årsmøte 2014
  • Budsjett 2014
  • Behandling av valgkommiteens forslag
  • Økonomisk støtte til isofag

 

Info:

Sammarbeidsavtalen med IE er brutt av IE. Dette på grunn av uoverenstemmelse i forbindelse med verving
ombord på COSLInnovator. 
Safe i COSL vil være en pådriver for sammarbeid med IE/ DSOfor å løse saker i bedriften.
Vi vil også prøve å få på plass en ny avtale for resurspoolen, forslaget er inlevert til bedriften.
Sentral velferd i bedriften er under ettablering.
 
Mvh
Øystein Marås
Klubbleder Safe i COSL