Ikke størst men best!

Klubbens forsikringskontakt:

Vibeche Spjeld Møvik
Senior Kunderådgiver
vibeche.spjeld-movik@gjensidige.no
Tlf: 902 96 613
Vågsalm. 3
Postboks 733 Sentrum
5807 Bergen

Safe i COSL er på facebook

 Klikk på logo for å komme til gruppen      

   

 

Nyheter fra Safe.no

Safe konferanse for verneombud 23. og 24 september på Sola

23.03.14 - Skrevet av:

SAFE-konferanse for verneombud 23. og 24. september på Sola

18.03.14 av Kjell Terje Skrunes

SAFEs HMS-utvalg arrangerer en todagers konferanse for verneombud på Sola Strand Hotell 23. og 24. september . Både interne og eksterne foredragsholdere vil bekle programmet.

...

- Vi er ennå forholdsvis tidlig i arbeidet med programmet, men målet er å sette sammen et program som vil gjøre våre verneombud enda bedre i stand til å utføre det viktige arbeidet ombudene har, sier 2. nesteleder og HMS-ansvarlig i SAFE, Roy Erling Furre.

Sammen med resten av HMS-utvalget har han i vinter arbeidet med konferansen som i utgangspunktet vil ha hovedverneombud og verneombud som målgruppe. Om det er kapasitet kan det imidlertid bli aktuelt å åpne konferansen for andre med interesse for vernetjenesten.

- HMS-utvalget har sett at det er behov blant verneombud for å komme sammen , få faglig påfyll og bygge nettverk. I programmet vil det bli lagt til rette for diskusjoner og utvekslinger av erfaringer som verneombudene har trukket. Vi tror nemlig verneombudene har mye å lære av hverandre, understreker Furre.

- Aktivitetsnivået i næringen er høyt, og arbeidet til våre verneombud er viktigere enn noen gang. SAFE som fagforbund er kollektivet og ”landsbymuren” rundt våre verneombud. Derfor ønsker vi på denne måten å gi dem faglig påfyll, samvær med kollegaer og gjennom dette gjøre dem tryggere på rollen de har i hverdagen, sier Furre.

Det vil komme ytterligere informasjon om konferansen når endelig program er klart, og det åpnes for påmelding. Men allerede nå bør verneombud sette av 23. og 24. september i kalenderen.

Kontakt
HMS-ansvarlig i SAFE, Roy Erling Furre hvis du er intressert !!