Ikke størst men best!

Klubbens forsikringskontakt:

Vibeche Spjeld Møvik
Senior Kunderådgiver
vibeche.spjeld-movik@gjensidige.no
Tlf: 902 96 613
Vågsalm. 3
Postboks 733 Sentrum
5807 Bergen

Safe i COSL er på facebook

 Klikk på logo for å komme til gruppen      

   

 

Nyheter fra Safe.no

Passivt medlemskap:

19.08.15 - Skrevet av: Joar Nesse

 

1.  I henhold til SAFE- vedtektenes § 16.5 kan du opprettholde ditt medlemskap ved å be om passivt medlemskap dersom dokumentasjon foreligger, ved følgende forhold: a.  Arbeidsløshet b.  Verneplikt c.  Skole/kurs, utdanning uten lønn d.  Permittering/permisjon uten lønn Du blir i ovennevnte tilfelle fritatt for kontingentinnbetaling, men Advokatforsikringen blir automatisk videreført. Du vil i den anledning bli fakturert kr 50 pr. måned for Advokatforsikringen, men du kan reservere deg fra å delta i denne. Dersom du velger å takke nei til å fortsette med Advokatforsikring, gjenopptas forsikringen med en karenstid på 6 mnd. fra gjenopptagelsesdato. Du opprettholder de samme fordelene som et aktivt medlem. Blir du sykemeldt skal trygdekontoret sørge for at trekket blir vedlikeholdt. Det er arbeidsgiver som skal gi beskjed om dette til trygdekontoret ved oversendelse av inntekts- og skatteopplysninger. Den enkelte bør påminne sin arbeidsgiver om å melde fra om dette.

2.  Du kan også be om å opprettholde ditt medlemskap ved å bli registrert som passivt medlem i henhold til SAFE-vedtektenes § 16.6, dersom du gir skriftlig melding om dette. Passivt medlemskap gjelder da ved følgende forhold: a.  Pensjonering b.  Uførhet c.  Arbeidsavklaring d.  Støttemedlemskap For medlemmer som kommer inn under pkt. 2 a, b og c blir Advokatforsikringen automatisk videreført.  Årlig kontingent blir da kr 900. Du kan reservere deg fra å delta i Advokatforsikringsordningen. Den årlige kontingenten vil da bli kr 300. Dersom du velger å takke nei til å fortsette med Advokatforsikring, gjenopptas forsikringen med en karenstid på 6 mnd. fra gjenopptagelsesdato. Innbetalt premie blir ikke tilbakebetalt.

Kontakt oss gjerne: Nils Petter Rønningen nils.petter@safe.no, 908 74 633 Gro Østbø gro@safe.no 51 84 39 00